RB-RG

0 out of 5 based on 0 customer ratings

RB-RG یک محصول آماده مصرف پودری است که با افزودن آب در محل کارگاه تبدیل به مالتی بسیار روان و بدون جمع شدگی می شود.

RB-RG

ویژگی ها و مزایا

  • بدون جمع شدگی
  • غلظت قابل تنظیم (به کمک آب)
  • عملکرد قابل پیش بینی و معین شده
  • اتصال بسیار خوب به فولاد و بتن
  • توسعه مقاومت زودرس حتی در شکل روان
نحوه استفاده

سطوحی که در معرض گروت ریزی قرار می گیرند بایستی خراشیده شوند تا پوسته های احتمالی جدا شده و سنگدانه ها نمایان گردند.

 از چکش های سنگین و بادی و سایر ابزار مشابه که باعث شود سنگدانه ها شکسته شده و در عین حال در جای خود باقی بمانند استفاده نکنید. سطوح بایستی از وجود روغن، گرد و خاک، رنگ، ماده عمل آوری و دیگر آلودگی ها که باعث کاهش چسبندگی می شوند پاک گردند.

سطوح در معرض گروت ریزی را خیس نمایید تا آب مالت را جذب نکند. به گونه ای که سطوح مرطوب بوده ولی آب آزاد وجود نداشته باشد.

در هنگام کاشت پیچ یا میلگرد خالی بودن چال ها و عدم آب یا روغن مورد توجه خاص قرار گیرد و در صورت لزوم از هوای فشرده برای تخلیه آنها استفاده کنید.