نشریه دنیای ساخت

شماره اول ماهنامه دنیای ساخت

شماره اول  ماهنامه دنیای ساخت، ماهنامه تخصصی صنعت ساختمان در دی ماه سال ۱۴۰1 منتشر گشت. آنچه در این شماره خواهیم خواند: فاصله نگهدارها معرفی سایت‌های کمپانی جیمز، ساختمان، ایران

بیشتر بخوانید