مقالات

اسپیسر بتنی چیست؟

اسپیسر بتنی یا فاصله گذار؛ وسیله ایست که با ایجاد فاصله بین بتن و میلگرد در سازه‌های بتن مسلح با هدف کاور کردن مناسب سطح بتنی و جلوگیری از خوردگی

بیشتر بخوانید