RB-RH

0 out of 5 based on 0 customer ratings

H-RB به گونه ای طراحی شده است که در مکان هایی که مقاومت فشاری بسیار زیاد هدف اصلی است به کار می رود. همانند نصب پایه ماشین آلات که دارای فشار و لرزه زیاد می باشند.

ویژگی ها و مزایا
  • شکل ظاهری: پودر سیمانی
  • رنگ: خاکستری
  • وزن مخصوص (گروت تازه) 2200 کیلوگرم بر متر مکعب
نحوه استفاده

سطوحی که در معرض گروت ریزی قرار می گیرند بایستی خراشیده شوند تا پوسته های احتمالی جدا شده و سنگدانه ها نمایان گردند.

از چکش های سنگین و بادی و سایر ابزار مشابه که باعث شود سنگدانه ها شکسته شده و در عین حال در جای خود باقی بمانند استفاده نکنید. سطوح بایستی از وجود روغن، گرد و خاک، رنگ، ماده عمل آوری و دیگر آلودگی ها که باعث کاهش چسبندگی می شوند پاک گردند.

سطوح در معرض گروت ریزی را خیس نمایید تا آب مالت را جذب نکند. به گونه ای که سطوح مرطوب بوده ولی آب آزاد وجود نداشته باشد.

در هنگام کاشت پیچ یا میلگرد خالی بودن چال ها و عدم آب یا روغن مورد توجه خاص قرار گیرد و در صورت لزوم از هوای فشرده برای تخلیه آنها استفاده کنید.