RB-CUR9

0 out of 5 based on 0 customer ratings

9 CUR-RB يك ماده عمل آوري بدون حلال است كه براي اجراي پاششي بر روي بتن تازه ريخته شده مناسب است. لایه تشكيل شده قادر است رطوبت كافي براي هيدراسيون سيمان و توسعه مقاومت بهينه را در بتن حفظ نمايد. بتني كه با وجود اين لایه عمل آوري مي شود سخت تر، داراي سطحي بدون غبار و كمترين ميزان ترك هاي ناشي از خشك شدن مي باشد.

RB-CUR9. دسته بندی ها:
ویژگی ها و مزایا
  • نياز به کیورینگ با آب را برطرف مي كند
  • اجراي تك جزئي
  • باال بردن سختي سطح
  • لایه خشك شده بي رنگ و در برابر آب مقاوم است
  • ترك هاي ناشي از خشك شدگي را كاهش مي دهد
  • هزينه نيروي كار را كاهش مي دهد
  • بر پايه آب است
نحوه استفاده

مقدار مصرف پيشنهادي 1 لیتر به ازای هر 3/5 تا 5/5 متر مربع مي باشد. اين مقدار بر اساس آزمايشات انجام شده با 9 CUR-RB بدست آمده است كه در ضمن پاسخگوي نياز عمل آوري نيز بوده است. در شرايط کارگاهی باید میزان مصرف بر اساس آزمون های عملی به دست آید. در صورت وزش باد یا گرما میزان مصرف افزایش می یابد.