RB-MO

0 out of 5 based on 0 customer ratings

O-RB روغن آزاد کننده قالب بر پایه مواد شیمیایی مناسب است که برای استفاده روی سطوح قالب قبل از بتن ریزی و به منظور سهولت باز کردن قالب به کار می رود. پس از باز کردن قالب سطح نهایی بتن یکنواخت، نرم و صاف خواهد بود. ضمن اینکه حباب های سطحی نیز کاهش می یابند. MO-RB به شکل یک الیه بسیار نازک روی سطوح قالب پاشیده می شود.

RB-MO. دسته بندی ها:
ویژگی ها و مزایا
  • سهولت در باز کردن قالب
  • ایجاد سطح نهایی صاف و یکنواخت
  • کاهش حباب های سطحی بتن
نحوه استفاده

قبل از اولين بتن ريزي و بلافاصله پس از بازكردن و تميز نمودن قالب استفاده شود. سمپاش هاي سبك باغباني وسايل مناسب براي پاشيدن MO-RB هستند تا با پاشش ذرات ريز يك پوشش نازك يكنواخت به وجود آورند. از پاشش اضافي پرهيز گردد. همچنين مي توان به وسيله قلم مو يك پوشش نازك روي سطح به وجود آورد و اضافات آن را پاك نمود. چنانچه پس از اجراي لایه اول تمامي روغن جذب چوب و يا تخته گرديد، الزم است پاشيدن روغن قالب تكرار گردد.