RB-ECT 2K

0 out of 5 based on 0 customer ratings

کولتار اپوکسی K2 ECT-RB، محصولی است با صلبیت بالا که مقاومت عالی در برابر آب دریا، نفت خام، مواد شیمیایی موجود در خاک های مختلف و تنش های خاک از خود نشان می دهد.

RB-ECT 2K. دسته بندی ها:
ویژگی ها و مزایا
  • رنگ: جزء A سفید و جزء B مشکی و مخلوط نهایی طوسی تیره نیمه براق است
  • ظاهر نهایی: نیمه براق
  • نقطه اشتعال: ً 8-10 ساعت در دمای C° 23
  • زمان خشک شدن سطحی: تقریبا 20 °C –
  • زمان پخت کامل: 7 روز در دمایC° 20 –
  • میزان حالل برای تنظیم ویسکوزیته: حداکثر (%5-15-)
  • روش کاربری: اسپری/ فرچه/ غلطک
نحوه استفاده

پوشش را فقط بر روی سطوح خشک و تمیز و دمای بالای نقطه شبنم اعمال کنید تا از چگالش آن جلوگیری شود. فقط در شرایطی که دمای آن باالتر از C° 10 است و عمل پخت می تواند ادامه یابد، از محصول استفاده نمایید. درجه حرارت سطح و خود رنگ باید بالای این محدوده باشند. درجه حرارت مطلوب برای اختالط مناسب، پمپاژ و پاشش C°(20-25 )است. در طول اعمال پوشش و خشک شدن آن تهویه مناسب باید در محیط وجود داشته باشد.