واتراستاپ پی وی سی

0 out of 5 based on 0 customer ratings

P.V.C Waterstop

واتراستاپ پی وی سی انعطاف پذیر است و از کیفیت عملکردی بالایی برخوردار است. این محصول با هدف آب بندی درزهای اجرایی، انبساطی و مقطع قطع بتن ریزی به منظور جلوگیری از نشت و عبور آب طراحی و ساخته می شود. اندازه و شکل واتر استاپ های تولیدی، با توجه به نوع کاربرد (نوع درز) و شدت فشار سیال (آب) متغیر است.

واتر استاپ پی وی سی

P.V.C Waterstop

کاربردها
 • آب بندی درز های اجرایی و انبساطی در انواع سازه هایی که در تماس با آب هستند از جمله:
 • مخازن آب و فاضلاب
 • برج های آب
 • سد ها، کانال ها و سرریز ها
 • تونل ها و زیر گذر ها
 • سازه های پایین تر از سطح آب های زیرزمینی
 • رفع نشست سازه های مدفون و نیمه مدفون
 • دیواره های حائل و نگهدارنده
 • پارکینگ های زیرزمینی
ویژگی ها و مزايا
 • مقاومت کششی زیاد
 • انعطاف پذیری بالا
 • مقاومت در برابر سرما و یخبندان
 • مقاومت در برابر محیط های شیمیایی خورنده
 • مقاومت در برابر محیط های قلیایی
 • تنوع در اندازه و شکل ظاهری
 • تنوع در عرض و ضخامت با توجه به شرایط ساخت و ساز
 • مطابق با استاندارد های خارجی و داخلی
مشخصات فنی محصول
رنگ زرد
وزن مخصوص g/cm332/1
مقاومت کششی (MPa) ≥9
ازدیاد طول در حداکثر بارگذاری (%) ≥240
سختی (shore A) 80-60
مقاومت پارگی (N/mm) ≥ 11
شکل ظاهری فاقد حباب، ترک و انقباض
پی وی سی تولیدی بر اساس شکل مقطع عرضی نوار واتراستاپ
 • نوع (A): واتر استاپ دندانه دار برای درز های اجرایی
 • نوع (D): واتر استاپ دندانه دار با حفره مرکزی برای درزهای انبساطی
 • نوع (DA): واتر استاپ تخت با حفره مرکزی برای درزهای انبساطی
 • نوع (AA): واتراستاپ تخت برای درزهای اجرایی
استاندارد

محصول واتر استاپ پی وی سی، قابل انطباق با استانداردهای زیر است:

 • ASTM D297, ASTM D412, ASTM D471, ASTM D570, ASTM D572, ASTM D624, ASTM D638, ASTM D746, ASTM D747, ASTM D792, ASTM D1171, ASTM D1149, ASTM D1203, ASTM D2240
 • DIN 18541-1, DIN 18541-2
 • ISIRI 13277-1, ISIRI 13277-2
 • CRD C572, CRD C573
روش نصب واتر استاپ پی وی سی
 • سالم بودن: واتر استاپ باید فاقد هر گونه تغییر شکل و آسیب دیدگی، هرگونه چین و چروک و شکستگی باشد که منجر به مختل کردن کارایی آن می شود. در صورت ایجاد هرگونه تغییر شکل در واتر استاپ به هنگام حمل و نقل، باید با کشش و عملیات حرارتی بر روی یک سطح صاف، اصلاحات لازم روی آن انجام گیرد.
 • تثبیت واتراستاپ: واتر استاپ باید به صورت متقارن نسبت به محور درز طوری ثابت شود که در طول بتن ریزی جابجا نشده و موقعیتش تغییر نکند. واتراستاپ به وسیله گیره واتراستاپ و سیم به آرماتورهای اطراف متصل شده و ثابت می شود. فواصل حداکثر گیره های واتراستاپ، 25 سانتی متر می باشد. برای جلوگیری از کرموشدگی و ایجاد حفره در بتن، واتر استاپ در پی ها و دال ها باید به شکل V مانند با زاویه بیشتر از 150 نصب شود.
 • عرض بتن روی واتر استاپ: برای عملکرد مناسب، ضخامت مقطع بتنی باید حداقل برابر با عرض واتراستاپ باشد.
 • آب بندی قالب ها: هنگام نصب واتراستاپ، از آب بندی کامل قالب در محل واتراستاپ، اطمینان حاصل کنید.
 • بتن ریزی بدون ایجاد حفره: واتراستاپ باید به طور کامل با بتن محصور شود و نباید در بتن هیچ گونه حفره ای به وجود آید. ارتفاع بتن ریزی باید کم بوده و بتن روانی مناسب داشته و فاقد جداشدگی باشد.
 • فاصله ویبراتور و واتراستاپ: ویبراتور هرگز نباید با واتراستاپ و گیره های آن تماس پیدا کند. در صورت نیاز به ضربه زدن به اطراف واتراستاپ های خارجی، باید دقت شود که واتراستاپ هنگام ضربه زدن به شل نشود.
 • واتراستاپ نوع A در محل درزهای اجرایی به گونه ای مورد استفاده قرار می گیرد که نیمی از عرض آن در بتن قدیم و نیم دیگر در بتن جدید قرار گیرد.
 • واتراستاپ نوع D در محل درزهای انبساطی به گونه ای قرار می گیرد که حفره واتراستاپ پس از بتن ریزی مقطع اول و دوم، کاملا در محل درز قرار گرفته تا در هنگام انقباض و انبساط سازه، تنش های وارده را به خوبی کنترل کند.

  نکته:
  هرگز برای ثابت سازی واتراستاپ آن را سوراخ ننمایید، زیرا تغییر تنش در محل سوراخ و فشار بتن به هنگام بتن ریزی، باعث پارگی واتراستاپ می شود.
  اتصال واتراستاپ ها به یکدیگر: استفاده از دستگاه جوش هوای داغ و دستگاه جوش تبری در این مورد کاربرد دارد.

شرایط نگهداری

واتراستاپ باید به دور از تابش مستقیم و مداوم نور خورشید نگهداری شود و همچنین نباید در معرض آلودگی های محیطی و یخ زدگی باشد.

دانلود PDF