Hydrophilic Waterstop

0 out of 5 based on 0 customer ratings

Hydrophilic Waterstop
واتر استاپ هیدروفیلی

این نوع جدید واتراستاپ که مخصوص رفع نشت درزهاي اجرایی و مقاطع قطع بتن ریزي است با استفاده از لاستیک و پلیمرهایی با خاصیت ارتجاعی بسیار زیاد طراحی شده است. این محصول، بصورت کنترل شده اي در هنگام تماس با آب متورم می شود و مانع عبور آب از درزهاي اجرائی و درزهاي سرد خواهد شد.
عملکرد محصول با استانداردهای زیر مطابقت دارد:

 • ASTM D412 – ASTM D2240 – DIN 53507
 • ASTM D792
کاربردها
 • آب بندي درزهاي اجرایی سطوح افقی و عمودي
 • آب بندي سطوح ناهموار یا درزهاي سرد احتمالی
 • آب بندي دور لوله ها و جایگزینی فلنج هاي آب بند
 • نفوذ ناپذیر سازي درزهاي اجرایی و مقاطع بتن ریزي در انواع سازه هاي آبی و سدها
ویژگی ها و مزايا
 • شکل پذیري زیاد و نصب آسان
 • بدون نیاز به اورلپ کردن یا جوشکاري در زمان نصب
 • ایجاد نوار واتر استاپ یکپارچه و بدون درز اورلپ و فاقد گسیختگی
 • فاقد سمیت
 • امکان اجراء بر روي سطوح بتنی ناصاف
 • داراي قابلیت تراکم پذیري و شکل پذیري
 • مقاومت در مقابل نم، رطوبت و خشک شدن مداوم
 • عملکرد دائمی و بدون نقص
 • امکان تأخیر بیشتر در سیستم متورم سازي
 • آب بندي درزهاي سرد ستون ها براي محافظت آرماتورها
مشخصات فنی محصول
رنگ قرمز و آبی
وزن مخصوص g/cm31.2
مقاومت کششی (MPa) 3±0.1
ازدیاد طول در حداکثر بارگذاری (%) 750±10
سختی (shore A) 45±2
مقاومت پارگی (N/mm) 8≥
شکل ظاهری فاقد حباب، ترک و انقباض
نحوه نصب

پیش از اجراء تمامی سطوح زیر کار می بایست خشک، تمیز و عاري از هرگونه آلودگی و گرد و غبار، اجزاء سست، چربی و سایر موارد باشند. با توجه به اهمیت چسبندگی واتر استاپ هیدروفیلی به بتن توصیه می شود از چسب مخصوص واتر استاپ هیدروفیلی براي اتصال بتن و نوار آب بند استفاده شود. برای این کار، کافی است دو لبه به هم رسیده را محکم فشار داده و ثابت نمود. بدین ترتیب نیازي به اورلپ وجود ندارد.
نکته

 • مقطعی که واتر استاپ هیدروفیلی در آن کار گذاري شده تا پیش از بتن ریزي نباید در آب غوطه ور شود.
 • بهتر است در زمان نصب و قرارگیري واتر استاپ هیدروفیلی کل مقطع خشک باشد.
شرایط نگهداری

واتراستاپ باید به دور از تابش مستقیم و مداوم نور خورشید نگهداري شود و همچنین نباید در معرض آلودگی های مختلف محیطی و نیز یخ زدگی باشد. از زمان تولید حداقل 36 ماه در شرایط فوق قابل نگهداري می باشد.

 

دانلود PDF