آموزش مهندسین و مجریان
آموزش مهندسین و مجریان

آموزش مهندسین و مجریان

با گسترش فراگیر استفاده از انواع افزودنی های بتن و محصولات شیمی ساختمان در پروژه های عمرانی و اهمیت آموزش علمی و اجرایی مهندسین و دست اندر کاران پروژه های عمرانی و بتنی، شرکت رزین بتن برتر اقدام به برگزاری دوره های تخصصی بتن و محصولات شیمی ساختمان با به کار گیری مدرسین و کارشناسان سرشناس و با تجربه نموده است.