مشاوره و طرح ترمیم سازه های بتنی
مشاوره و طرح ترمیم سازه های بتنی

مشاوره و طرح ترمیم سازه های بتنی

مشاوره و طرح ترمیم سازه های بتن یارائه مشاوره و طرح مناسب ترمیم سازه های بتنی
سازه های بتنی در مراحل ساخت و بهره برداری می توانند دچار نقص کیفی شوند. وجود نقص کیفی در سازه می تواند منجر به کاهش شدید دوام و مقاومت بتن و یا حتی از بین رفتن کامل آن شود. از جمله این عوامل تخریب کننده می توان به خوردگی آرماتورها، حمله سولفات و کلر، کربناسیون بتن، عدم کیورینگ مناسب، اجرای نامناسب بتن و کیفیت نامناسب طرح اختلاط بتن اشاره کرد. در چنین شرایطی جهت ترمیم کارامد سازه قبل از هر اقدامی نیاز است که عوامل ایجادکننده نقص به طور تخصصی کارشناسی شود. در این راستا استفاده از کارشناسان مجرب که تسلط کامل به انواع مصالح ترمیمی از نظر ساختار و کاربرد دارند امری ضروری است. در غیر این صورت آسیب های وارده به سازه تشدید شده و منجر به پرداخت هزینه های مضاعف از سوی کارفرما می شود. شرکت رزین بتن برتر با داشتن مجموعه ای متخصص، با تجربه و با دانش فنی اجرایی قدام به عملیات ترمیم اصولی و با کیفیت می نماید. ارائه این خدمات تخصصی در نقاط مختلف کشور انجام می گیرد.