RB-TAP25S

0 out of 5 based on 0 customer ratings

RB-TAP25S
چسب پودری استاندارد کاشی

چسب کاشی پودری استاندارد، ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه ها، افزودنی های شیمیائی ویژه، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیائی سازگار با سیمان است. این محصول پس از اختلاط با مقدار معین آب، درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﻳـﺎ کمی ﺿـﺨﻴﻢ تر، ﺑـﺮاي ﻧـﺼﺐ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ، ﺳـﻨﮓ و آﺟـﺮ و…، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ محصول، ﻣﻲ ﺗـﻮان بسیاری از مصالح ساختمانی، از جمله کاشی، سرامیک، سنگ نما، آجر نما را برروي ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ (ﺑﺘﻦ، ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻴﻤﺎن، ﻛﺎﺷﻲ ﻫـﺎي ﻟﻌـﺎب دار و ﺑﺪون ﻟﻌﺎب و ﻳﺎ ﭼﻮب ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﺷﺪه ) ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد.

chasb poodri kashi. دسته بندی ها:
RB-TAP25S
کاربرد
 • جهت نصب سرامیک، کاشی، موزاییک های سفالینه بسیار سخت نما پوششی به سطوح معدنی و به صورت افقی یا عمودی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • نصب کاشی و سرامیک در نواحی خیس و مرطوب مانند حمام ها و آشپزخانه ها استفاده شود.
ویژگی و مزایا
 • مقاومت مطلوب در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻃﻮب
 • ﻧﺼﺐ ﻋﻤﻮدي آﺳﺎن .
 • ﻗﺎﺑلیت اجرا در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك
 • زﻣﺎن ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ
 • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ایده آل
 • کاهش ترک خوردگی و انقباض
مشخصات فنی محصول
 • دانسیته خمیر: kg/l 1.65±0.1
 • نسبت اختلاط: RB-TAP 25S25 کیلوگرم، آب 6 لیتر
 • دمای کاربرد: °C5 تا °C30
 • زمان کاربردی: تقریبا 2 ساعت
 • زمان باز: 15 دقیقه
 • زمان آماده شدن برای تزریق: پس از 48 ساعت
 • استحکام کششی چسب(28روز) N/mm² 5/0< EN12004
 • رنگ: سفید و طوسی
نحوه کاربرد

سطح مورد نظر، باید تمیز، عاری از گرد و غبار، قسمت های پوسته شده و سست، گریس و چربی بوده و قدرت تحمل و بارپذیری داشته باشد.

برای سطوح سست و مرمت کاری های بالاتر از 20 میلی متر، باید با استفاده از ملات مرمت پلاستیکی RB-TAR 50، بیست و چهار ساعت قبل از به کارگیری چسب، مرمت شوند. کلیه سطوح جاذب بر پایه مواد معدنی، قبل از کار مرطوب می شوند.
توصیه می شود که به منظور افزایش الاستیسیتی و چسبندگی سطحی در پوشش دهی های سرد، سطوح رنگ آمیزی شده، جداول، بتن سبک، چوب و تخته های گچی و سایر سطوح حساس و مهم از افزودنی RB-CAL 500 استفاده شود.

 • محصول پودری را در حالی که میکسر به آرامی در حال کار است، به تدریج به آب اضافه کرده تا زمانی که یک خمیر با قوام، یکنواخت و قابل اجرا به دست آید.
  دقت شود بهینه مقدار آب، مثل هر محصول پایه سیمانی، همواره حداقل آبی است که بتوان با آن یک خمیر یکنواخت و قابل اجرا تهیه نمود.
  پس از گذشت 5 دقیقه از زمان عمل آوری، مواد با استفاده از یک ماله شیاردار متناسب با ابعاد کاشی، روی سطح زده می¬شود و سپس کاشی¬ها روی سطح، نصب می¬شوند. باید دقت داشت:
 • از اضافه نمودن هر گونه مواد، به محصول مورد نظر اجتناب شود.
 • بهتر از است قبل از نصب کاشی، سطح زیر کار از قبل مرطوب باشد. ( بدون آب اضافی در سطح)
 • هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه مصرف این محصول، باید با هماهنگی واحد فنی شرکت رزین بتن برتر انجام شود.
میزان مصرف
میزان مصرف (کیلوگرم بر متر مربع) عمق دندانه/شیار (میلی متر)
1/7 3
2 4
2/7 6
3/3 8
بسته بندی

محصول RB-TAP25S تولید شده رزین بتن برتر در کیسه های 25 کیلوگرمی عرضه می شود.

انبارداری
 •  RB-TAP25S، در بسته بندی اصلی و سالم، دور از گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت، به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد. ادامه نگهداری و مصرفِ مجدد، بر اساس نتایج آزمون و تطبیق نتایج با نمونه اولیه معین می شود.
 • عدم رعايت شرايط انبارداری مناسب، باعث آسيب محصول و کوتاه شدن عمرمصرف می گردد.
ایمنی و بهداشتی
 • هنگام استعمال  RB-TAP25S حتما از تجهیزات حفاظت فردی مناسب (دستکش، عینک، ماسک و لباس کار و…) استفاده شود.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست، باید با آب و صابون شسته شود.
 • از تنفس غبارات آن اجتناب شود.
 • در صورت تماس با چشم، فوراً چشم را با محلول شستشوی چشم، شستشو دهید و در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود.
 • در صورت مواجهه با حادثه، ضمن حفظ خونسردی و اطلاع به کارشناس ایمنی پروژه، در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمائید و حتما پزشک معالج در جریان ماده مورد مصرف قرار داده شود.
دانلود PDF