RB-EPP150

0 out of 5 based on 0 customer ratings

چسب بتونه و بندکشی اپوکسی

ملات پرر کننده دو جزئی رزین اپوکسی و هاردنر برای مرمت و بتونه کاری و بندکشی روی بتن و سطوح سیمانی.

کاربرد محصول
 • بدون حلال
 • چسبندگی بالا
 • مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی
 • استفاده آسان
مشخصات فنی
 • درصد اختلاط: به نسبت یک به یک
 • زمان کاربری ( در دمای 20oC): 5/1 تا 2 ساعت
 • مقتومت اولیه: پس از 24 ساعت
 • مقاومت نهایی: پس از 7 روز
 • انبارداری: 21 ماه در دمای oC 5-25
 • دمای کاربری: 5 تا 30 درجه سانتیگراد
 • رنگ: خاکستری پس از اختلاط 2 جزء
روش اجرا

در ابتدا رزین اپوکسی و سخت کننده را به نسبت یک به یک داخل میکسی با سرعت RPM 400 به خوبی هم زده تا از یکنواختی آن اطمینان حاصل شود.
سپس برای بتونه کاری و بندکشی آماده است.مخلوط به داخل محل بندکشی که قبلا تمیز شده است تزریق شده و پس از گذشت 1 ساعت محل بندکشی با استفاده از اسفنج و آب داغ شسته می شود. ابزارآلات و وسایل را پس از استفاده می توان با آب داغ تمیز نمود.

نکات قابل توجه
 • بخارات مواد را تنفس نکنید.
 • دمای محیط حین کار نباید کمتر از oC5 باشد.
 • از دستکش و ماسک استفاده کنید.
 • در هنگام رسیدن به نقطه ژل تایم از اعمال روی سطح اجتناب کنید.
میزان مصرف

1 کیلوگرم بر متر مربع که بر حسب سطح زیر کار متفاوت خواهد بود.