5 CUR-RB

0 out of 5 based on 0 customer ratings

مقدار مصرف پيشنهادي 1 لیتر به ازای هر 5 تا 6 متر مربع مي باشد. اين مقدار بر اساس آزمايشات انجام شده با 765 CUR-RB بدست آمده است كه در ضمن پاسخگوي نياز عمل آوري نيز بوده است. در شرايط کارگاهی باید میزان مصرف بر اساس آزمون های عملی به دست آید. در صورت وزش باد یا گرما میزان مصرف افزایش می یابد.

5 CUR-RB. دسته بندی ها:
ویژگی ها و مزایا
  • نياز به آب را برطرف مي كند.
  • اجراي تك جزئي.
  • بالا بردن سختي و بدون غبار بودن سطح.
  • لايه خشك شده بي رنگ و در برابر آب مقاوم است.
  • ترك هاي ناشي از خشك شدگي را كاهش مي دهد.
  • تاثير عمل آوري زياد – هزينه نيروي كار را كاهش مي دهد.
  • بر پايه آب است و آلودگی زیست محیطی کمتری دارد.
نحوه استفاده

مقدار مصرف پيشنهادي 1 لیتر به ازای هر 5 تا 6 متر مربع مي باشد. اين مقدار بر اساس آزمايشات انجام شده با 765 CUR-RB بدست آمده است كه در ضمن پاسخگوي نياز عمل آوري نيز بوده است. در شرايط کارگاهی باید میزان مصرف بر اساس آزمون های عملی به دست آید. در صورت وزش باد یا گرما میزان مصرف افزایش می یابد.