RB-AE

0 out of 5 based on 0 customer ratings

B-AE يک افزودني هوازا است که توليد حباب هاي هواي بسيار ريز و پايداري در بتن کرده و ضمن افزايش دوام بتن، آن را در مقابل تخريب هاي ناشي از سيکل هاي پي در پي ذوب و يخبندان و نفوذ نمک هاي ويژه ذوب مقاوم مي سازد. اين ماده همچنين در مواردي که دانه بندي بتن نامناسب بوده يا زماني که آب انداختگي و يا جدايي دانه ها وجود دارد، با ايجاد چسبندگي مناسب در مخلوط باعث افزايش کارآيي بتن مي گردد

دسته بندی ها:
ویژگی ها و مزايا:
  • افزايش مقاومت در برابر چرخه هاي يخ و ذوب
  • کاهش نفوذپذيري در مقابل آب و املاح شيميايي
  • کاهش جدا شدگي و آب انداختگي بتن
  • کاهش آب مصرفي بدون ايجاد تغيير در کارپذيري
  • کاهش نفوذ پذيري و در نتيجه افزايش خاصيت آب بند کنندگي
  • بهبود رواني و کار پذيري
  • بهبود پايداري حباب هاي وارد شده
دستورالعمل های اجرایی:

1- ميزان ماسه مصرفي: با افزايش ماسه مصرفي در بتن، مقدار هوا نيز افزايش مي يابد. به طور مثال با افزايش %01 ماسه، ميزان هواي بتن حدودا % 5/1 افزايش مي يابد.
2- درجه نرمي و ميزان مصرف سيمان: با افزايش نرمي و ميزان سيمان مصرفي مقدار هوا کاهش مي يابد به طوري که با افزايش 09 کيلوگرمي سيمان در هر متر مکعب بتن ميزان هوا به مقدار % 1 کاهش مي يابد.
3- ناخالصي هاي آلي کربن مي تواند ميزان اثرگذاري اين محصول را کاهش دهد.
4- دماي بتن : افزايش دماي بتن باعث کاهش هوازايي مي شود. بطور مثال با تغيير دما از 01 به 32 درجه سانتيگراد ممکن است ميزان هواي بتن نصف گردد. در عمل نوسانات دما در طول روز به اندازه اي نيست که تاثير چنداني در ميزان هواي بتن بگذارد.
5- اختلاط و پمپاژ بتن : تغييرات در نوع ميکسر و زمان حمل بتن بر ميزان هوازايي موثرخواهد بود. در خلال پمپاژ ممکن است مقدار کمي از هواي توليد شده در بتن از بين برود. در زماني که طول لوله هاي پمپ زياد باشد، چنانچه هواي بتن بيش از %5 باشد ممکن است باعث کاهش هواي بتن گردد.
6- تراکم بتن : روش هاي معمول تراکم بتن تغييري در هواي بتن ايجاد نمي کند، با اين حال از ويبره کردن طولاني مدت بتن بايد خودداري گردد.
7- بتن با کارآيي کم : براي بتن هاي با اسلامپ کمتر از 52 ميلي متر و يا ضريب تراکم 8/0 تا 58/0 ممکن است ميزان بيشتري ازRB-AE براي دستيابي به هواي مورد نطر نياز باشد.