ماهنامه شماره پنجم دنیای ساخت

ماهنامه شماره پنجم دنیای ساخت

شماره پنجم ماهنامه دنیای ساخت، ماهنامه تخصصی صنعت ساختمان در  آبان ماه سال ۱۴۰2 منتشر گشت. آنچه در این شماره خواهیم خواند: عمل‌آوری داخلی بتن کندگیرکننده‌های بتن دانلود
شماره سوم ماهنامه دنیای ساخت

شماره سوم ماهنامه دنیای ساخت

شماره سوم نشریه دنیای ساخت، ماهنامه تخصصی صنعت ساختمان در اسفندماه سال ۱۴۰۲ منتشر گشت. آنچه در این شماره خواهیم خواند: واتراستاپ و چگونگی طراحی و نصب در درزهای سازه
شماره اول ماهنامه دنیای ساخت

شماره اول ماهنامه دنیای ساخت

شماره اول  ماهنامه دنیای ساخت، ماهنامه تخصصی صنعت ساختمان در دی ماه سال ۱۴۰1 منتشر گشت. آنچه در این شماره خواهیم خواند: فاصله نگهدارها معرفی سایت‌های کمپانی جیمز، ساختمان، ایران