کاربردها

اسپیسر بتنی چیست؟

اسپیسر بتنی چیست؟ اسپیسر بتنی یا فاصله گذار؛ وسیله ایست که با ایجاد فاصله بین بتن و میلگرد در سازه‌های بتن مسلح با هدف کاور کردن مناسب سطح بتنی و

بیشتر بخوانید