ماهنامه شماره پنجم دنیای ساخت

ماهنامه شماره پنجم دنیای ساخت

شماره پنجم ماهنامه دنیای ساخت، ماهنامه تخصصی صنعت ساختمان در  آبان ماه سال ۱۴۰2 منتشر گشت. آنچه در این شماره خواهیم خواند: