دورهمی “ثبت روزگاران” با همکاران

دورهمی “ثبت روزگاران” با همکاران

همه افراد، دورهمی‌ها و شادی هایی را که در یک سازمان برگزار می‌شود را به خاطر می سپارند. در خانواده رزین بتن برتر نیز در نخستین روزهای اسفنده ماده 1402؛ همکاران عزیز دور هم جمع شدند و با عشق و عاطفه‌ای ناب، تجربه شیرین یک روز شاد و صمیمی رو رقم زدند و این روز را در روزگاران خودشون به ثبت رساندند.
این دورهمی که با حضور سرکارخانم دکتر سلیمانی مدیرعامل محترم رزین بتن برتر و همکاران عزیز برگزار شد؛ به همکاران یادآوری کرد که قدر همدیگر و تک تک لحظاتی را که خداوند هدیه کرده را بدانیم و برای باهم بودن تلاش کنیم.