درختان بلوط، توسط رزین بتن برتر به زمین هدیه شد

درختان بلوط، توسط رزین بتن برتر به زمین هدیه شد

در روزهای پایانی سال، رزین بتن برتر، سند کاشت درختان بلوط که نمادی مانا از محبت و دوستی است؛ از سوی مشتریان خود با عشق به زمین هدیه کرد.

محل کاشت درختان اهدایی مملو از مهر به زمین؛ در شهرستان دالاهو از توابع استان کرمانشاه است.

این هدیه معنوی، پس از سال‌های طولانی همچنان پابرجا و در گذر زمان بر ارزش و کارایی آن افزوده خواهد شد.

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد……