بنر اپوکسی 2

 • بتن چیست؟<
  بتن چیست؟

  بتن به هر ماده یا ترکیبی گفته می شود که از یک ماده چسبنده با خاصیت سیمانی شدن تشکیل شده باشد. انواع مختلف سیمان، مواد افزودنی، پلیمرها، الیاف و غیره می تواند در ساخت بتن به کار رود. انواع مختلف بتن با مصالح مختلف که هر کدام خواص مخصوص به خود را دارند امروزه کاربردهای متنوعی پیدا کرده اند. مواد اولیه بتن ارزان و در دسترس هستند که از مزایای اصلی بتن محسوب می شود. در حالت کلی بتن از مخلوط آب با سیمان آبی و سنگدانه های مخنلف در اثر واکنش آب با سیمان حاصل می شود که دارای ویژگی های خاص است.

  • تاریخ: 11395/11/11
 • انواع افزودنی های شیمیایی در صنعت بتن<
  انواع افزودنی های شیمیایی در صنعت بتن

  افزودنی ماده ای به غیر از سیمان پرتلند، سنگدانه و آب است که به صورت پودر (گرد) یا مایع (آبکی)، به عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده بتن و برای اصلاح خواص بتن، کمی از قبل از اختلاط، در حین اختلاط یا قبل از درجا ریختن به آن افزوده می شود.افزودنی های بتن به دو گروه مواد افزودنی شیمیایی و معدنی تقسیم می شوند.

  • تاریخ: 11395/11/12
 • کاربرد افزودنی های شیمیایی بتن<
  کاربرد افزودنی های شیمیایی بتن

  هر ماده افزودنی با کارکرد اصلی آن تعریف و گروه بندی می شود.کارکرد اصلی یک ماده افزودنی عمده ترین اثر مورد انتظاری است که بر بتن دارد و بیانگر عملکرد شاخص آن افزودنی است.

  • تاریخ: 11395/11/23
 • نصب صیح واتراستاپ<
  نصب صیح واتراستاپ

  برخی از نکات موثر در نصب صیح واتراستاپ به شرح ذیل میباشد

  • تاریخ: 11396/07/05
 • افزودنی های کاهنده آب<
  افزودنی های کاهنده آب

  سیمان برای آبگیری کامل و انجام واکنش های شیمیایی خود به 23 تا 27 درصد وزنی آب نیاز دارد.

  • تاریخ: 11396/07/12
 • استاندارد های ملی بتن<
  استاندارد های ملی بتن

  استاندارد های ملی بتن

  • تاریخ: 11396/08/01
 • استاندارد ASTM افزودنی ها<
  استاندارد ASTM افزودنی ها

  استاندارد بین المللی آمریکا در زمینه افزودنی های شیمیایی

  • تاریخ: 11396/08/01
 • مکانیسم عملکرد افزودنی های هوازا<
  مکانیسم عملکرد افزودنی های هوازا

  افزودنی های هوازا یا هوازاها بنا به تعریف افزودنی هایی هستند که در حین اختلاط با تاثیرگذاری بر نیروهای کشش سطحی آب ساختاری همگن از ریزحباب های ناپیوسته در بتن، ملات، یا خمیر سیمان پدید می آورند.

  • تاریخ: 11396/10/16