سخت کننده سیمانی سطوح

0 out of 5 based on 0 customer ratings

مخلوطی آماده برای سخت کردن سطوح می باشد که با سیمان های پلیمري تقویت شده ساخته می شود. این کفپوش با قدرت چسبندگی بسیار زیاد به انواع سطوح و مقـــاومت نهــــایي باال تركيبي مناســـب براي عمليات کف سازی سازه مي باشد و قابلیت دوام و سخت کردن سطوح را امکان پذیر می سازد.

sakhtkonandeh simani. دسته بندی ها:
ویژگی ها و مزایا
  • سطح بسیار بادوام و سبک
  • مناسب برای قرارگیری ماشین آالت سنگین
  • چسبندگی بسیار زیاد به انواع زیرسازی ها
  • بدون انقباض و ترک خوردگی
  • مقاوم در برابر ارتعاشات استاتیکی، دینامیکی و ضربه
  • مقاوم در برابر باد، تابش خورشيد، باران و ساير عوامل محيطي
نحوه استفاده

سطح بتن باید کامال عاری از هرگونه گرد و خاک، مواد نفتی، روغن و… باشد. جهت تمیزکردن سطح بتن می توان از برس سیمی و یا فشار هوا و آب استفاده کرد. ً پس از تمیزکاری، سطح بتن باید کامال زنجاب )اشباع از آب( گردد. باید توجه داشت که قبل از اجرا تمام آب آزاد روی سطح بتن یا داخل حفره ها خشک شود. دقت الزم در این کار جهت حصول چسبندگی مناسب مالت به سطح زیرین ضروری است.