EB-MS386

0 out of 5 based on 0 customer ratings

پودر ميکروسيليکا مورد استفاده در ژل ميکروسيليکا ديرگير، منطبق با استاندارد 13278 IRISI و ابر روان کننده ديرگير RB-PC386 مورد استفاده منطبق با استانداردISIRI 2930 مي باشد. اين ميکروسيليکاي ژل شده با از بين بردن خطرات زيست محيطي ناشي از استفاده از دوده هاي سيليسي (به صورت پودري) و نيز به دليل پخش يکنواخت تر در بتن، باعث بهبود خواص بتن سخت شده مي شود.

EB-MS386. دسته بندی ها:
ویژگی ها و مزايا:
 • حفظ اسلامپ
 • افزايش مقاومت نهايي
 • افزايش دوام بتن در مقابل نفوذ عوامل آسيب رسان
 • افزايش دوام و پايداري بتن
 • فاقد کلرايد و در نتيجه عدم آسيب رساني به آرماتورها
 • کاهش ميزان انقباض بتن
 • افزايش مقاومت سايشي
 • صرفه اقتصادي کاهش حجم فضاي مورد نياز براي حمل و نقل و نگهداري پودر ميکروسيليکا
 • حفظ سلامتي و بهداشت کارکنان و محيط زيست
 • افزايش مقاومت الکتريکيافزيش مقاومت شيميايي
 • افزايش کارايي بتن
 • کاهش زمان لازم براي اختلاط اجزاء و در نتيجه صرفه جويي هاي اقتصادي انرژي و نيروي کار
دستورالعمل های اجرایی:

مقدار مصرف بين 2 تا 7 درصد وزن سيمان مصرفي (2 تا 7 کيلوگرم براي 100 کيلوگرم سيمان) که ميزان مصرف قطعي با توجه به شرايط مختلف آب و هوايي و نوع شن و ماسه و سيمان مورد استفاده، بايستي توسط تست هاي آزمايش کارگاهي به دست آيد.