گروت ها یا ثابت سازها در دو پایه سیمانی و اپوکسی تولید می شوند که پایه سیمانی آن از ترکیب سیمان و ماسه و.. به دست می آید و ترکیب حاصل از این مواد حالت چسبنده ای دارند که می تواند به عنوان یک ملات مورد استفاده قرار بگیرد.به طور معمول از گروت ها در جاهایی استفاده می شود که نیاز به مقاومت بالا،ترمیم کردن ترک های عمیق و زیر سازی تجهیزات سنگین استفاده می شود.

مشاهده همه 6 نتیجه