با اهمیت یافتن دوام سازه های بتنی در سطح جهان از یک سو و از سوی دیگر وجود مشکل نفوذپذیری و ضعف آن در برابر عوامل خورنده و اسیدی و … باعث گردیده است تا حفاظت از بتن به خصوص در محیط های خاص مانند محیط های با سیکل متعدد یخبندان،محیط های خورنده دریایی،سازه های آب و فاضلاب،سازه های در مجاورت مواد اسیدی،بتن های در مجاورت سایش و … اهمیت زیادی داشته باشد.

مشاهده همه 11 نتیجه