پروژه های پلایشگاه و پتروشیمی

 • پالایشگاه متانول عسلویه
 • عسلویه فاز 11
 • پالایشگاه فاز 11 عسلویه
 • فاز 11 عسلویه (ساخت مخازن دوجداره فلزی-بتنی)
 • کمپ کارگری پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
 • عسلویه فاز 11 یوتولیتی
 • فاز 1 پتروشیمی پردیس
 • فاز 11 عسلویه (ساختمان های غیر صنعتی)
 • فرآیند طرح گستر
 • گدار لندر کارون
 • نیروگاه اندیمشک
 •