بنر اپوکسی 2

پالایشگاه بندرعباس

پالایشگاه بندرعباس
پالایشگاه بندرعباس

-عنوان پروژه: پالایشگاه نفت بندرعباس
-مکان پروژه: ساحل شمالی خلیج فارس، بندرعباس
-ویژگی های پروژه: تامین فراورده های نفتی مورد نیاز در داخل ایران، فراهم ساختن امکان صادرات محصولات نفتی
-تاریخ شروع پروژه: 1371
-تاریخ اتمام پروژه: 1376