بنر اپوکسی 2

مشهد مگا مال

مشهد مگا مال
مشهد مگا مال

-عنوان پروژه: مجتمع تجاری اطلس (اطلس مگا مال)
-ابعاد پروژه: 11000 متر مربع مساحت، 112000 متر مربع زیربنا
-مکان پروژه: مشهد
-قطب تجاری شمال شرق کشور