بنر اپوکسی 2

ایران مال

ایران مال
ایران مال
ایران مال
ایران مال

-عنوان پروژه: پروژه تجاری اداری تات مال
-مشخصات پروژه: بزرگترین مجتمع تجاری و اداری خاور میانه
-مکان پروژه: تهران، ضلع جنوبی بزرگراه شهید همت
-ابعاد پروژه: 1700000 متر مربع
-تاریخ آغاز پروژه: 1392
-تاریخ پایان پروژه: در حال اجرا می باشد