بنر اپوکسی 2

منبسط کننده گروت COMBEX

توضیحات:

Combex جهت ایجاد انبساط قابل کنترل با امکان پیوستگی بیشتر با محیط و فضای پیرامون به بتن اضافه می گردد. این گروت که یک افزودنی منبسط کننده است از جمع شدگی طبیعی بتن یا ملات در هنگام عملیات بتن ریزی یا ترمیم سازه های بتنی جلوگیری می کند.کامبکس به علت دارا بودن مواد روان کننده بتن امکان ساخت بتن و ملات با ترکیبات سیمانی با نسبت آب به سیمان کمتر را ممکن ساخته که در نتیجه موجب افزایش قابل توجه مقاومت نهایی میگردد.

کاربردها:

  • مناسب جهت شرايط بتن ريزی دشوار
  • مناسب جهت زمانی كه بتن ريزی با كيفيت بالا درخواست شده باشد

ویژگی ها ومزایا:

  • خاصیت انبساطی ناشی از مواد موثر به کار رفته موجب حذف انقباض (shrinkage) سیمان و گروت سیمانی می شود و از افت گروت درحالت پلاستیک جلوگیری می کند
  • با کاهش نسبت آب به سیمان در گروت، نفوذپذیری کاهش و درنتیجه دوام و دوره بهره برداری افزایش می یابد
  • با استفاده از Combex، علیرغم کاهش نسبت آب به سیمان، روانی گروت بالاتر می رود و این باعث می شود گروت ریزی و تزریق آسان تر باشد
  • در ترکیبات Combex ذرات آهن وجود ندارد و به همین دلیل خوردگی ایجاد نمی کند و لکه های ناشی از زنگ زدگی نیز نخواهد داشت
  • ترکیب بندی Combex به نحوی است که تسریع گیرش اولیه گروت بدون استفاده از یون های مضر کلراید انجام گیرد

نحوه استفاده:

سطحي كه گروت روی آن ریخته مي شود باید كاملاً آماده سازی شود. سطح باید سالم و عاری از هرگونه آلودگي باشد. پس از اتمام تمیزكاری و قبل از گروت ریزی باید سطح مورد نظر را زنجاب ( اشباع كردن از آب )نمود. مساحت سطح قالب بندی نشده گروت باید تا حدامکان كم باشد. گروتریزی را باید طوری برنامه ریزی كرد كه حداكثر تا 15 دقیقه پس از اختلاط پودر با آب، عمل گروت ریزی تمام شود.
گروت,انواع گروت,منبسط کننده گروت,گروت سیمانی,گروت اپوکسی,گروت پایه سیمانی,گروت درشت دانه,گروت ریز دانه,گروت ریزی,منبسط کننده گروت