بنر اپوکسی 2

فوم حفاری

توضیحات:

فوم حفاری بصورت مایع با ویسکوزیته بالا در حفاری چاه های نیمه عمیق آب، سد و تونل سازی و با ماشین های حفاری (T.B.M)مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربردها:

  • کاهش اصطحلاک بین کیسینگ و دیوار چال
  • جلوگیری از گرد و خاک
  • حفاری در منطقه خاک و سنگ
  • پایدار سازی چال حفاری
  • افزایش سرعت هوای خروجی
  • آزاد کردن چکش از درون چال

ویژگی ها ومزایا:

  • افزایش توانایی پاک کردن حفره توسط جریان هوا و تسهیل عملیات حفاری
  • افزایش سرعت برداشت برشها
  • کاهش چسبندگی خاک های مرطوب به تیغه مته حفاری و کاهش میزان انرژی مورد نیاز برای حفاری
  • افزایش پایداری منطقه حفاری شده
  • توانایی کف کنندگی بسیار بالا و کاهش حجم هوای مورد نیاز برای حفاری
  • کاهش گرد و غبار در طی فرآیند حفاری با هوا

نحوه استفاده:

تزریق آب و فوم و موارد کاربرد مختلف آن:
در شرایطی نیاز است که آب و یا مخلوط آب و فوم از طریق لوله های حفاری و چکش به داخل چال تزریق شود.
روش تزریق:
توسط پمپ پیستونی تریبلکس آب و فوم به داخل هوا بعد از مجموعه روغن کاری، با فشار حداقل سه بار بیشتر از فشار هوا تزریق می شود.
مقدار فوم و آب:
مقدار (2 – 0/5) لیتر فوم در 100 لیتر آب مخلوط می شود. عدد 5/0 برای شروع و چنانچه نیاز شد می توان آنرا اضافه تر کرد.
این فوم از نوع پایه خنثی و برای سلامتی ضرری ندارد.