بنر اپوکسی 2

ژل های میکروسیلیکا (میکروسیلیس)

ژل میکروسیلیس در حین فرآیند اختلاط فضای های خالی و فرج های موجود را اشغال نموده و موجب کاهش نفوذ پذیری بتن به میزان چشم گیری می شود. ژل میکروسیلیس در واقع جایگزین مطلوبی در ناحیه ای از سیمان ، برای انواع متعددی از افزودنی های بتن ؛ من جمله انواع روان کننده ها و فوق روان کننده ها ، آب بند کننده ها و … است.ژل میکروسیلیس در واکنش نهایی با جذب آهک آزاد و تبدیل آن به سیلیکات کلسیم با بازده ای موثر سبب بهبود ویژگی های بتن شما می شود.
ژل میکروسیلیس را چگونه مصرف کنیم ؟
 5 تا 7 درصد وزن سیمان بسته به اينكه افزايش مقاومت و يا افزايش عمر مفيد و دوام بتُن مورد نظر باشد از ژل میکروسیلیس استفاده شود.ژل میکروسیلیس شرکت رزین بتن برتر با استاندارد ASTM C 1240 مطابقت کامل دارد.