بنر اپوکسی 2

واتراستاپ

واتراستاپ قطعه ای جانبی در اجرای سازه های بتنی می باشد که با هدف آب بندی درزهای اجرایی و انبساطی سازه های هیدرولیکی و یا در معرض آب تعبیه می گردد.هر یک از انواع واتراستاپ های پی وی سی، واتراستاپ هیدروفیلی و واتراستاپ فلزی دارای ویژگی های خاصی است که در انتخاب روش توسط کارشناسان و متخصصین باید مد نظر قرار بگیرد.
waterstop catalogue.pdf