بنر اپوکسی 2

ضد یخ بتن

ضد یخ بتن یک افزودنی بتن است که جهت جلوگیری از یخ زدن بتن در شرایط آب و هوایی سرد و به منظور اجتناب از توقف بتن ریزی در این شرایط مورد استفاده قرار می گیرد. ضد یخ بتن برای رساندن مقاومت بتن ریخته شده در شرایط  آب و هوایی سرد به مقاومت مورد نظر به کار می رود.

ویژگی های یک ضد یخ مناسب برای بتن

ضد یخ بتن مناسب، ضد یخی است که علاوه بر کاهش نقطه انجماد آب اضافی داخل بتن، به عنوان یک تسریع کننده گیرش و رشد مقاومت سنین اولیه بتن عمل کند. در پروژه هایی که در زمان بهره برداری امکان خوردگی وجود دارد و یا بتن هایی که پیش تنیده هستند و یا در آنها از آلومینیوم و گالوانیزه استفاده شده است و یا بتن هایی که در تماس با آب یا خاک سولفاته هستند و یا بتن هایی که سنگدانه های آنها مستعد واکنش قلیایی هستند به هیچ وجه از ضد یخ های بتن کلر دار استفاده نکنید.
ضد یخ بتن پودری، از ترکیب نمک‌های معدنی و کلسیم کلراید خالص با یک نسبت خاص تولید شده است.‌ عمده مصارف ضد یخ بتن پودری در مناطق سردریز و یخبندان، زمان‌هایی که افت سریع دمای محیط پیش بینی می‌شود، است.استفاده از این نوع  ضد یخ بتن در بتن‌های مسلح، به علت این که بر پایه یون کلراید است، مجاز نیست.عمده مصارف ضد یخ بتن مایع، جهت جلو‌گیری از یخ زدن بتن‌های مسلح و غیر مسلح، مناطق سرد‌ریز و یخبندان‌ است.میزان مصرف ضد یخ بتن مایع به برودت هوای محیط برای ۸ الی ۱۲ ساعت بعد از بتن ریزی و همچنین یه عیار بتن بستگی دارد.ضد یخ بتن مایع با کلراید افزودنی است که با مکانیزم شتاب دهندگی در عمل هیدراتاسیون و کاهش دمای انجماد از یخ زدگی بتن در سرما و یخبندان، متلاشی شدن یا عدم کسب مقاومت بتن ‌جلوگیری می‌کند.از مزایای استفاده از این نوع ضد یخ بتن، افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن‌، بتن ریزی در دماهای زیر صفر درجه، جلوگیری از یخ زدن بتن، جلوگیری از متلاشی شدن بتن در دماهای زیر صفر درجه، قابلیت سازگاری با انواع تیپ‌های مختلف سیمان، کاهش آب مصرفی تا ۱۰ درصد است.در اکثر مواقع به جای ضد یخ بتن از انواع روان‌کننده‌های زودگیر برای افزایش سرعت فرایند گیرایی بتن استفاده می‌کنند.