بنر اپوکسی 2

بازدید از خط تولید کارخانه رزین های پلی کربوکسیلات در منطقه ویژه اقتصادی کاوه پس از افتتاح

#
#
#
#

بازدید از خط تولید کارخانه رزین های پلی کربوکسیلات در منطقه ویژه اقتصادی کاوه پس از افتتاح

بازدید مدیر محترم منطقه ویژه اقتصادی  از خط تولید کارخانه رزین های پلی کربوکسیلات در منطقه ویژه اقتصادی کاوه پس از افتتاح

  • دسته بندی: اخبار شرکت
  • تاریخ: 1397/03/20
  • منبع: