بنر گواهینامه ها

گواهینامه ها و استانداردها

 • تاییدیه نمایندگی انحصاری شرکت صنایع فروآلیاژ ایران

  تاییدیه نمایندگی انحصاری شرکت صنایع فروآلیاژ ایران

 • تاییدیه نمایندگی انحصاری شرکت مکس فرانک آلمان

  تاییدیه نمایندگی انحصاری شرکت مکس فرانک آلمان

 • گواهینامه عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان

  گواهینامه عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان

 • گواهینامه عضویت در تعاونی تولیدکنندگان چسب

  گواهینامه عضویت در تعاونی تولیدکنندگان چسب

 • تأییدیه ابر روان کننده از دانشگاه شریف مطابق با استاندارد ASTM C494

  تأییدیه ابر روان کننده از دانشگاه شریف مطابق با استاندارد ASTM C494

 • تاییدیه پارس جنوبی

  تاییدیه پارس جنوبی

 • لوح تقدیر مشارکت در دهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان

  لوح تقدیر مشارکت در دهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان

 • تأییدیه نمایندگی انحصاری شرکت اکونکس کره جنوبی

  تأییدیه نمایندگی انحصاری شرکت اکونکس کره جنوبی

 • تاییدیه کیفیت پرایمرقیری،ابرروان کننده و نفوذگرپودری از شرکت مهندسین مشاور پارس پیاب

  تاییدیه کیفیت پرایمرقیری،ابرروان کننده و نفوذگرپودری از شرکت مهندسین مشاور پارس پیاب

 • تایید کیفیت فوق روان کننده

  تایید کیفیت فوق روان کننده

 • پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری 12492

  پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری-شهریور 94

 • پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری 2-2930

  پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری -مهر 1394

 • تاییدیه نمایندگی انحصاری شرکت آلکمیکا یونان

  تاییدیه نمایندگی انحصاری شرکت آلکمیکا یونان

#