بنر بازرگانی

نمایندگی داخلی

  • نام نمایندگی :شیمی بتن طوس پایا

  • سرپرست نمایندگی: آقای سرسالاری
  • تلفن :09155025157
  • فاکس:
  • شهر:مشهد
  • آدرس :مشهد
  • نام نمایندگی :عاملیت کرمان

  • سرپرست نمایندگی: آقای شاکری
  • تلفن :09120561997
  • فاکس:
  • شهر:کرمان
  • آدرس :کرمان